USC 2257USC 2257

18 U.S.C. Odjeljak 2257 Obavijest o usklađenosti

Sve osobe koje se pojavljuju u bilo kom vizuelnom prikazu stvarnog seksualno eksplicitnog ponašanja koje se pojavljuje ili na drugi način sadrži u Balkanero.com bile su starije od osamnaest (18) godina u vrijeme kada je vizualna slika kreirana.

Izjava o izuzeću -- sadržaj proizveden od strane trećih strana:

Vlasnici i operateri Balkanero.com nisu "proizvođači", kako je takav izraz definiran u 18 U.S.C. 2257 ili kasnija sudska praksa, bilo kojeg vizuelnog sadržaja sadržanog na ovoj web stranici. Sve treće strane koje postavljaju sadržaj na ovu web stranicu moraju se pridržavati i pridržavati se USC 2257. U skladu s naslovom 18 U.S.C. §2257(h)(2)(B)(v) i 47 U.S.C. §230(c), operateri ove web stranice zadržavaju pravo da izbrišu sadržaj koji postavljaju treće strane za koji operateri smatraju da je nepristojan, opscen, klevetnički ili u suprotnosti sa njihovim politikama i uslovima usluge.

Pitanja ili komentare u vezi sa ovom Izjavom o izuzeću treba uputiti na: administrator@balkanero.com